Aangenaam en efficiënt werken

Het landschap van de gezondheidszorg vertoont de laatste jaren grote veranderingen. Ook de chirurgische disciplines zijn hieraan onderhevig.

Meer en meer wordt buiten het ziekenhuis geopereerd. Inspelend op deze trend beginnen ook de zorgverzekeraars ingrepen buiten het ziekenhuis terug te betalen waardoor een verdere toename van de extramurale chirurgie verwacht wordt.

De overheid legt echter hoge kwaliteitseisen op aan extramurale centra. Hierdoor lopen de investeringskosten meer en meer op.

Optimaal benutten van tijd en ruimte is dan ook primordiaal.

Milho-clinics wenst op deze trend in te spelen door op vrije basis operatie-ruimte te verhuren voor kleine tot middelgrote chirurgie.

De operatiekamer kan in dagdelen worden gehuurd en is uitgerust met alle nodige apparatuur. Eigen personeel en specifiek materiaal mogen ook door de arts zelf aangebracht worden.

Milho Clinics opende zijn deuren in 2015.