Trendsetter voor een nieuw stadsdeel

Het ruimtelijk en stadsvernieuwingsbeleid van de stad Oostende heeft duidelijk de kaart getrokken van de reconversie van de Oosteroever

Naast de renovatie van het Fort Napoleon en de opening van Earth Explorer vormt de reconversie van het Militair Hospitaal tot woonproject er de onomkeerbare aanzet van een ontluikend stadsdeel.


Zowel de ligging op een boogscheut van het stadscentrum, de nabijheid van de duinen en de zee als de goede bereikbaarheid van de Oosteroever voor openbaar vervoer en autoverkeer, zijn de troeven bij uitstek. 

De Oosteroever biedt immers boeiende ruimten voor een rijke variatie aan functies, complementair aan het bestaande centrum. 

Met de reconversie van de Oosteroever wordt daarenboven vermeden dat bijvoorbeeld water- en natuurrijke gronden worden verkaveld.
Met de voeten in het zand 

Als kop van de Oosteroever zal het Militair Hospitaal een ruimtelijk baken vormen dat als pilootproject de herontwikkeling van het gebied aankondigt. 

In het hart van deze ontwikkeling eigent dit project zich een unieke locatie toe op de eerste rij, met de voeten in het zand.