Wenst u meer informatie of documentatie.
Neem vrijblijvend contact met ons op.Uw gegevens worden opgenomen in een intern bestand. Deze zijn uitsluitend bedoeld om u te contacteren i.k.v. raadplegingen & verstrekken van informatie over de diensten van  Milho Clinics. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden en blijven eigendom van  Milho Clinics  . De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerkingen, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Houder van het bestand:   Milho Clinics  .